Search This Blog

Sunday, 16 October 2011

Kesan Liberalisasi dan Globalisasi di Malaysia

 Liberalisasi Perdagangan
a) Pengalaman Malaysia adalah positif, disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia
b) Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kali ganda berbanding pada tahun 1950.
c) Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia
     -pertumbungan ekonomi malaysia adalah ekoran dari pertumbuhan eksport negara.
d) sebagai sebuah negara yang kecil, Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara.

Liberalisasi Aktiviti Pelaburan
a) Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik
     -kawasan perdagangan bebas
     -menyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa
     -Pulau Pinang Free Trade Zone
b) Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada:
    - peningkatan dalam eksport
    - pembangunan ekonomi negara

Sumbangan FDI kepada Malaysia
a) perubahan struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat

b) perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan

c) pembangunan industri-industri sampingan, perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru

d) Penyediaan peluang-peluang pekerjaan


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...