Search This Blog

Wednesday, 28 December 2011

Globalisasi kesan kepada Wanita

Globalisasi membawa kesan-kesan begitu negatif kepada kaum wanita dan kanak-kanak sehingga beberapa orang pengulas berkata bahawa 'globalisasi adalah sama dengan kaum lelaki'. Antara kesan yang dialami oleh kaum wanita adalah perkhidmatan awam mereka dipotong dan mereka terpaksa menjaga mereka yang sakit, kurang bernasib baik dan saudara mara yang tua sambil mencari pendapatan. 


Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, globalisasi boleh juga dikatakan sama dengan wanita. Hal ini demikian kerana peluasan kapitalisme ke merata dunia telah bergantung kepada kemasukan berjuta-juta orang perempuan ke dalam tenaga kerja yang secara tradisional telah bergantung kepada suami-suami dan saudara lelaki. Globalisasi telah membawa kesan-kesan yang bercanggah bagi kaum wanita. Mereka yang menyamakan globalisasi dengan jantina lelaki memang betul untuk menunjukkan cara peranan wanita dalam pengeluaran dan keluarga bermaksud mereka mengalami kesengsaraan yang lebih akibat agenda noe-liberal, tetapi hal itu hanyalah sebahagian daripada ceritanya.


Hal ini juga telah membawa kebebasan bagi kaum wanita terutamanya bagi mereka yang hidup di negara-negara konservatif seperti Indonesia, Ireland dan Thailand, di mana kaum wanita dapat hidup dengan bebas, dari segi ekonomi, dari kaum lelaki dan sekurang-kurangnya mempunyai pilihan terhad dalam kehidupan peribadi mereka. 


Akhirnya dengan membawa kaum wanita ke dalam tenaga kerja globalisasi telah memberikan kaum wanita kuasa yang tidak dipegang pada masa dahulu, iaitu kuasa untuk mengakhiri sistem yang menjana kemiskinan, pengeksploitasian dan penindasan.

Thursday, 22 December 2011

Bukit Bintang sebagai Global Village

Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai kawasan Segi Tiga Emas, salah satunya adalah Bukit Bintang. Bukit Bintang merupakan sebuah bandar raya terulung yang mempunyai ekonomi berorentasikan perdagangan.

Bukit Bintang ini dikategorikan oleh masyarakat setempat sebagai sebuah tempat dalam proses untuk mencapai tahap bandaraya global dari segi imej yang ditampilkan oleh Kuala Lumpur umumnya dan Bukit Bintang khususnya bagi memerihalkan mengenai imej global Kuala Lumpur ke tahap yang efisien di Bukit Bintang.

  
Imej yang dibawa oleh Kuala Lumpr telah menyerap sepenuhnya ke kawasan Bukit Bintang, ianya dapat dilihat dari segi latarbelakang, tenaga  profesional, taraf penduduk dan kepercayaan atau ideologi yang sama telah membawa kepada keefisienan Bukit Bintang. 

 
 Keefisienan Bukit Bintang sangat menitikberatkan faktor-faktor fizikal seperti kemudahan pengangkutan awam, 

kemudahan tempat membeli-belah

 
dan kemudahan hiburan.

Sunday, 18 December 2011

Media Global dan Muzik

Muzik televisyen MTV yang dapat menembusi lebih daripada 100 buah negara dengan penonton dianggarkan sekitar 340 juta isirumah (McPhail, 2002). Industri muzik adalah satu industri yang besar yang dianggarkan mempunyai jumlah jualan sebanyak US$40 billion setahun. 5 syarikat utama yang mendominasikan industri ini adalah Vivendi Universal Music Group (Perancis), Sony Music (Jepun), EMI group (United Kingdom), Warner (Amerika Syarikat) dan Bertelsmann (Germany).

           Perkembangan MTV adalah satu fenomena yang tidak asing lagi pada zaman sekarang. Muzik diadun dengan visual video telah menarik ramai penonton sasarannya yang berumur di antara 12 tahun hingga 34 tahun. Siaran MTV yang disiarkan 24 jam sehari 7 hari seminggu dipancarkan melalui satelit seluruh dunia. Penonton dapat menikmati muzik yang disiarkan serentak dengan penonton di tempa lain. Bagi menarik lagi penonton untuk menonton, MTV telah mewujudkan jenama tempatan seperti MTV Asia MTV India, MTV Europe, MTV Mandarin dan  MTV Latino. Program ini telah diberi nafas baru  tetapi kebanyakan disiarkan masih lagi lagu-lagu barat atau setidak-tidaknya irama barat dengan lirik tempatan. Dalam konteks ini MCPhail (2002) menyatakan bahawa MTV bukan sahaja menyebarkan muzik kegemaran remaja sahaja tetapi juga mempengaruhi ekonomi global serta corak budaya popular global. 

Sebagai contoh  
 K-POP
1 singkatan pop Korea atau muzik popular Korea. Satu genre muzik yang terdiri daripada electropo tarian, hip hop, rock dan R&B muzik yang berasal di Korea Selatan.  Di samping itu, muzik K-Pop telah berkembang menjadi satu cabang kebudayaan yang pupular dalam kalangan remaja dan dewasa muda di seluruh dunia, menyebabkan minat yang meluas dalam fesyen dan gaya penyanyi kumplan K-Pop
seperti Super Junior

Maher Zain juga ada cerita yang dapat kita bincangkan mengenai pengaruhnya terhadap ekonomi global serta corak budaya popular global.
             Maher Zain lahir 16 Mac, 1981 di Tripoli, Lubnan Islam Sweden R & B penyanyi, pencipta lagu dan pengeluar muzik yang berasal dari Lubnan. Album sulungnya adalah Thanuk You Allah, album di peringkat antarabangsa yang berjaya dengan pengaruh agama Islam yang kukuh, telah dikeluarkan pada tahun 2009. Maher Zain mencipta fenomena baru di mana seluruh dunia menerima lagu-lagu beliau yang lebih ke arah keagamaan. Sehinggankan beliau merakamkan salah satu lagu hits beliau iaitu Insyallah telah dirakamkan dalam versi Bahasa Melayu. Hal ini membuktikan bahawa perjuangan beliau dalam mendakwah melalui lagu dan nyanyian amat-amat mempengaruhi masyarakat di Malaysia dan tidak lupa diseluruh dunia juga.


          Dari sudut antoropologi, keperluan muzik kepada kehidupan manusia amat tinggi, dan muzik menjadi elemen penting dalam kehidupan tradisi bagi smeua kaum. Hal ini bermaksud masyarakat Asia, muzik kuasa ada kuasa mistiknya apabila cara ritual mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan muzik.Thursday, 8 December 2011

Masyarakat Global Bermaklumat

Masyarakat bermaklumat
Masyarakat yang menguasai teknologi ICT dan mengguna ICT untuk keperluan hidup. Keperluan yang dimaksudkan adalah maklumat dan ilmu pengetahuan. Masyarakat yang mempunyai medium berkomunikasi tidak kira masa, tempat dan waktu.


Masyarakat pengetahuan
Masyarakat yang lebih maju daripada masyarakat bermaklumat. Keperluan utama bukan sahaja menguasai ICT dan maklumat, tetapi menguasai ilmu pengetahuan untuk keperluan hidup yang lebih mampan. Kebenaran dan faedah maklumat serta ilmu pengetahuan menjadi perkara utama. Pengetahuan bernilai dan beretika menjadi agenda utama kehidupan.


Persoalan yang timbul 
dimanakah kedudukan kita sebagai mahasiswa pada zaman globalisasi ini???Friday, 2 December 2011

Globalisasi Barat dan Islam

Globalisasi bukan satu fenomena baru dalam sejarah pembinaan tamadun manusia. Globalisasi sudah bermla dalam era penjajahan dan imperialisme Barat pada sekitar tahun 1500 dan juga dalam era tamadun Islam menguasai dunia. Globalisasi dalam Islam menonjol dalam 4 bidang, iaitu:
a) bidang ekonomi(perdagangan)
b) bidang agama
c) bidang sains dan teknologi
d  bidang ilmu
Bukan suatu perkara yang mustahil jika Islam muncul sebagai pencetus dan penggerak utama globalisasi pada masa lampau atau pada bila-bila masa. Islam mempunyai semangat globalisme dan melihat segala persoalan kemanusiaan dari perspektif global (Mohammad Shabri Abd. Majid, 2002)

 Globalisasi Barat mengamalkan kapitalisme

Globalisasi Islam lebih kepada keadilan dan kemakmuran bersama
Jika diteliti secara mendalam, globalisasi sekarang merupakan jelmaan terakhir sistem ekonomi kapitalis yang bertunjangkan dan berlandaskan prinsip dan nilai-nilai yang sebahagian besarnya bertentangan dengan prinsip Islam (Mohd Ridwan Wahab, 2002). Punca utama globalisasi membawa banyak kesan negatif dalam pelbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat dan ciri fenomena kapitalisme global yang menjadi teras dan tumpuan dimensi globalisasi berkenaan. Kapitalisme menekankan idea dan amalan perdagangan bebas, liberalisasi pasaran kewangan dan pengaliran bebas modal tetapi nampaknya konsep kebebasan dan liberalisasi yang difahami dan diamalkan ini bebas dari nilai murni yang diperjuangkan oleh Islam dan agama-agama lain. Globalisasi ekonomi dalam Islam juga mengamalkan pasaran dan perdagangan bebas tetapi amalan itu berdasarkan nilai-nilai kerohanian dan moral seperti keadilan dan kemakmuran bersama.

Thursday, 1 December 2011

Globalisasi | saling bergantungan


adakah hanya dengan satu lukisan dapat menyampaikan sesuatu yang ingin sampaikan???
Jika Ya, kenapa?
Jika Tidak, kenapa? 
Lukisan tersebut saya dapat daripada 

Melalui pemerhatian saya serta kefahaman saya, saya berpendapat bahawa lukisan ini menggambarkan perhubungan atau jaringan seluruh dunia dengan erti kata lain, saling bergantungan antara satu sama lain. Sebagai contoh melalui aspek ekonomi, pelabur dari negara maju akan mencari peluang di negara yang berpotensi untuk melabur, maka mereka akan melabur ke negara yang sedang membangun kerana disitu memang banyak peluang yang akan mereka perolehi. Selain itu, melalui aspek migrasi pula, migrasi bebas membenarkan individu mencari peluang pekerjaan terutama sekali di kawasan yang mempunyai kekurangan tenaga buruh. Oleh itu, mereka yang duduk di negara mundur akan bermigrasi mencari pekerjaan ke negara yang mempunyai peluang pekerjaan seperti di negara sedang membangun dan negara maju. Hal ini jelas menunjukkan konsep saling bergantungan antara satu sama lain.

Berikan pandangan anda pula mengenai lukisan tersebut di ruangan bawah ini

Monday, 14 November 2011

GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

Pada abad ke-21, perkembangan mendadak teknologi maklumat telah menjadi pemangkin utama proses pengglobalisasian dunia. Globalisasi merujuk kepada satu cara hidup dunia tanpa sempadan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Walaupun secara umumnya globalisasi itu lebih memberi kesan ekonomi dunia, namun bidang lain seperti pendidikan tidak terkecuali. Hal ini kerana kesan globalisasi juga akan meminggirkan bahasa melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini demikian bahawa para pelajar mudah mendapatkan maklumat melalui internet, maklumat yang diperolehi itu sebahagian besarnya dalam Bahasa Inggeris. Hal ini secara langsung mengakibatkan bahasa melayu akan dipinggirkan sebagai bahasa ilmu dan tidak hairan bahasa melayu akan menjadi bahasa kedua dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan usaha ke arah pembinaan bangsa Malaysia berdasarkan bahasa melayu akan terbantut.

Selain itu, globalisasi menyebabkan pendidikan negara lebih terbuka kepada dunia luar samada untuk pelajar mahupun menubuhkan cawangan universiti mereka di negara Malaysia. Hal ini selaras dengan keinginan menjadikan Malaysia sebagai  Pusat Kecemerlangan Pendidikan Dunia. Penubuhan cawangan oleh universiti luar di negara kita merupakan satu persaingan yang sihat, namun IPT tempatan masih belum bersedia untuk menghadapi situasi ini. Para pelajar sudah tentu memilih universiti luar yang terkemuka demi pasaran kerja mereka. Fenomena inilah yang berlaku dalam kalangan graduan IPT di luar negara menjadi graduan kelas kedua. Contoh yang ada sekarang ini jelas menggambarkan bahawa kemahiran yang ada pada mereka digunakan secara negatif seperti pecah amanah dan memindahkan duit orang lain ke dalam akaun sendiri.

Kesimpulanya, semua pihak harus menyedari kesan globalisasi ini dan bersedia dengan langkah yang komprehensif. Kita tidak boleh mengelak daripada menghadapi globalisais kerana tanpanya kita akan terus ketinggalan. Oleh itu, kita harus bersedia menghadapi sebarang cabaran yang wujud daripada fenomena globalisasi itu.

Sunday, 16 October 2011

Kesan Liberalisasi dan Globalisasi di Malaysia

 Liberalisasi Perdagangan
a) Pengalaman Malaysia adalah positif, disebabkan oleh dasar ekonomi terbuka Malaysia
b) Nilai perdagangan dunia semasa telah bertambah 16 kali ganda berbanding pada tahun 1950.
c) Malaysia telah memperolehi keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia
     -pertumbungan ekonomi malaysia adalah ekoran dari pertumbuhan eksport negara.
d) sebagai sebuah negara yang kecil, Malaysia bergantung kepada pasaran luar negara.

Liberalisasi Aktiviti Pelaburan
a) Malaysia telah mengambil kesempatan dari proses awal globalisasi dalam industri elektronik
     -kawasan perdagangan bebas
     -menyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa
     -Pulau Pinang Free Trade Zone
b) Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada:
    - peningkatan dalam eksport
    - pembangunan ekonomi negara

Sumbangan FDI kepada Malaysia
a) perubahan struktur ekonomi negara daripada barangan yang berasaskan komoditi kepada barangan berasaskan teknologi maklumat

b) perubahan struktur eksport kepada barang-barang pembuatan

c) pembangunan industri-industri sampingan, perkhidmatan dan pertumbuhan kawasan-kawasan perbandaran yang baru

d) Penyediaan peluang-peluang pekerjaan


Sunday, 9 October 2011

Strategi Menangani Globalisasi dan Persaingan

Bagi menangani globalisasi dan persaingan, banyak bergantung kepada keupayaan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan maklumat. Di antara competencies yang perlu ada pada setiap pengurus adalah:

 one act could be the difference

a) Global awareness
Pengurus mesti mempunyai pengetahuan dan maklumat tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dunia. Manager also must be able to make sense of the  complexity prevailing in the world arena. This is only possible if we are mindful of the changes. Mindlessness and focus on routine will take us on where. Oleh itu, pengurus perlu mempunyai competitive mind iaitu mempunyai keupayaan untuk bersaing serta mempunyai visi mengenai standard-standard apa yang hendak dikecapi. 

b) International strategies
Seorang pengurus mestilah mempunyai visi untuk masa hadapan yang jelas. Hal ini demikian bahawa bagi membentuk strategi-strategi persaingan yang baik, pengurus mestilah mempunyai satu bentuk frame of mind supaya pendekatan yang diambil adalah tepat. Tambahan lagi, banyak keputusan yang perlu dibuat dalam pelbagai situasi dimana time pressure are important.

c) International negotiation skills
Seorang pengurus mestilah mempunyai kemahiran dalam perundingan di peringkat antarabangsa. Melalui kemahiran ini, kita dapat memastikan organisasi dan negara mendapat faedah, sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran dalam perundingan sudah tentu pihak lain akan mengambil kesempatan serta mendapat lebih faedah daripada apa yang kita perolehi.

d) Internationa marketing
Mempunyai pengetahuan serta kefahaman yang mendalam mengenai kaedah yang diamalkan dalam pasaran yang berbentuk global. Hal ini demikian bahawa syarikat-syarikat yang bertaraf dunia mengambil pendekatan pemasaran yang agresif seperti pengiklanan, melobi, kaedah pemasaran terus dan jaminan selepas penjualan (warranties). Oleh itu, pengurus mestilah mempunyai keupayaan untuk terus mencari pasaran-pasaran serta berupaya menarik para pelabur baru.

e) International Finance
Seseorang pengurus perlu memahami serta mempunyai kebolehan untuk menggunakan kesempatan dan peluang yang boleh diperolehi daripada pasaran kewangan antarabangsa. Hal ini bertujuan kerana pengurus perlu memahami mekanisma tertentu seperti exchange rate, pengurusan cash flow dan pengurusan sumber kewangan terutama sekali diperingkat antarabangsa.

 f) Cultural empathy
Globalisasi dalam perdagangan antarabangsa memerlukan pengurus beinteraksi dengan banyak pihak dari pelbagai latarbelakang budaya. Oleh itu, pengurus mestilah mampu memahami pelbagai budaya yang berlainan. Oleh itu, kemahiran dalam bahasa-bahasa asing memberi kelebihan kepada pengurus. Syarikat-syarikat terkemuka di Amerika Syarikat sebagai contoh, menetapkan dasar bahawa pengawai-pegawai yang akan berkhidmat di luar negara mesti mengikut kursus-kursus khas bagi membiasakan mereka dengan latarbelakang dan keadaan politik, sosial dan budaya negara berkenaan.Sunday, 2 October 2011

Globalisasi dalam Abad ke-21

Satu isu yang sering dibincangkan dalam abad ke-21 ini adalah globalisasi dan persaingan. Menurut Rosabeth Moss Kanter globalisasi adalah "process of change stemming from combination of increasing cross-border activity and information technology enabling virtually instantaneous communication wolrdwide. And it promise to give everyone everywhere acess to the world's best". Ini bermaksud bahawa globalisasi adalah satu proses untuk menjelaskan mengenai kegiatan serta interaksi ekonomi, sosial dan politik tanpa mengambil kira persempadan politik sesebuah negara. 


Globalisasi membawa peluang dan cabaran
Sesebuah negara yang ingin terus maju haruslah berusaha menjadi sebahagian daripada ekonomi antarabangsa bukan sahaja dari aspek perdagangan dan pelaburan malah dalam pelbagai aktiviti yang lain. Proses ini bukan sahaja penting tetapi suatu yang tidak dapat dielakkan lantaran persempadanan pasaran dan ekonomi dunia yang semakin mengecil membolehkan faktor-faktor pengeluaran bergerak mudah merentasi sempadan goe-politik negara. Hasilnya adalah persaingan, pengeluaran, kawalan pasaran dan pengurusan turut menjadi global pada dasarnya. 

Globalisasi ekonomi dunia dalam bidang perdagangan, kewangan, teknologi, perburuhan dan pengurusan mempunyai implikasi yang besar terhadap sesebuah negara. Ekonomi dunia hari ini mencorakkan suatu keadaan dimana wujudnya peningkatan terhadap pergantungan pasaran asing bagi jualan barangan domestik, pergerakan pesat tabungan modal yang merentasi batasan geo-politik dan meningkatkan migrasi buruh daripada sebuah negara ke negara yang lain.  Batasan geografi turut mengecilkan menerusi kemajuan teknologi komunikasi, pengangkutan dan pemerosesan maklumat. Di mulakan dengan kepesatan aliran maklumat, peningkatan teknologi dan peralatan komunikasi yang kian canggih, kini kita boleh mengetahui tentang apa yang telah berlaku dibahagian-bahagian lain dunia dalam tempoh beberapa minit.
Pendahuluan

Melalui penulisan saya mengenai globalisasi ini, saya akan merujuk kepada sebuah buku yang bertajuk 

"Globalization in the 21st Century
Labor, Capital, and the State on a World Scale."
Muka hadapan buku tersebut

             Buku ini diedit sepenuhnya oleh Berch Berberoglu, namum begitu beliau dibantu oleh beberapa penyumbang idea dalam memberi pandangan dan pendapat melalui hujahan mereka melalui artikel-artikel yang mereka tulis, seperti Jan Nedervence Pieterse, Alan Spector, James Petras, Henry Veltmeyer, Johnson Makoba, Alvin So, Lourdes Beneria and Marty Orr. Termasuklah Albert J. Szymanski, James Petras, Larry Reynolds, Blain Stevenson, Richard Dello Buono dan ramai lagi. Mereka ini pula memberi peranan dalam membantu B. Berbeoglu untuk memberi rangsangan melalui kritikan semasa mereka berbincang tentang isu-isu globalisasi.

                  Tambahan lagi, buku ini mempunyai 10 bab yang mengisahkan tentang isu-isu globalisasi dalam abad ke-21. Secara umumnya, setiap bab ini mengupas tentang impak yang berlaku kesan daripada globalisasi. Oleh itu, untuk penulisan yang seterusnya akan membincangkan tentang globalisasi dalam abad ke-21.

                    


Monday, 19 September 2011

KEPENTINGAN MENGUASAI ILMU PELBAGAI BIDANG DALAM ERA GLOBALISASI


Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang memang penting dan perlu diberikan perhatian utama. Hal ini demikian kerana, tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang itu jika digunakan dengan bijaksana. Oleh itu, semua orang hendaklah berusaha untuk mencari seberapa banyak ilmu yang mungkin untuk kesejahteraan hidup seperti kata-kata hikmat, “Ilmu pelita hidup”. Jadi, semua orang khususnya para remaja hendaklah menggunakan masa ketika muda ini untuk mencari ilmu sebanyak mana yang mungkin. Dengan adanya ilmu, sudah tentu seseorang itu akan mendapat manfaat yang banyak terutamanya dalam era globalisasi ini.

Dengan adanya ilmu, seseorang itu boleh mencipta inovasi baru dalam pelbagai bidang kehidupan manusia hari ini. Ciptaan baharu yang berupa inovasi itu akan memberikan kemudahan kepada kehidupan seharian manusia. Sebagai buktinya, banyak inovasi baharu yang dicipta pada masa ini, contohnya telefon bimbit, komputer riba dan pelbagai alat canggih yang lain. Hal ini sudah tentu memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam teknologi. Jadi, pada masa akan datang sudah pasti budaya yang mementingkan ilmu dalam pelbagai bidang akan menguasai budaya masyarakat.

Ilmu yang dimiliki juga membolehkan kita menguasai bidang perniagaan yang semakin kompleks dan bercorak global. Perkara ini demikian kerana, dalam era globallisasi, k-ekonomi merupakan trend baru dalam perniagaan. Jadi, ekonomi yang berasaskan pengetahuan sudah menguasai dunia perniagaan pada masa ini. Oleh itu, jika seseorang tidak dapat mengikut arus k-ekonomi ini, sudah pasti orang itu akan ketinggalan zaman iaitu, seperti katak di bawah tempurung dan pastinya akan gagal untuk memajukan diri dalam bidang perniagaan pada masa ini.

Jika seseorang itu menguasai ilmu sudah pastilah dia akan dapat memajukan diri dan negaranya sendiri. Hal ini demikian kerana, negara kita memerlukan pemimpin yang berilmu pengetahuan tinggi selaras dengan era globalisasi pada masa ini. Seseorang pemimpin yang berilmu akan membawa perubahan yang positif untuk kemajuan rakyat dan negara. Jika pemimpin tidak dapat menguasai ilmu, sudah pastilah negara kita akan tertinggal di belakang negara-negara maju yang lain. Jadi, seperti kata pepatah, “Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih”, para pemimpin juga perlu menguasai pelbagai ilmu terutamanya ilmu teknologi maklumat dan komunikasi.

Sekiranya rakyat negara ini dapat menguasai ilmu, sudah pasti hal ini akan melahirkan masyarakat yang proaktif. Perkara ini demikian kerana, masyarakat yang berilmu sentiasa berfikir secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula berputus asa. Sebagai contohnya, seseorang yang berfikir secara positif sudah tentu akan menjadikan masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objekifnya. Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan budaya yang sentiasa dahaga akan ilmu dan menjadikan budaya pembelajaran sepanjang hayat atau “life long learning” sebagai amalan dalam kehidupan.

Oleh itu, ungkapan orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia perlulah diberikan perhatian oleh semua orang. Dengan berdasarkan ungkapan itu, janganlah kita suka membuang masa kerana masa itu emas dan masa tidak akan menunggu kita. Sekiranya kita lalai dan tidak menggunakan masa dengan bijaksana, sudah tentu kita akan termasuk dalam golongan yang berada dalam kerugian. Jadi, gunakanlah masa yang ada untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang teknologi maklumat yang sentiasa berubah hampir setiap hari.

Thursday, 15 September 2011

KEMERDEKAAN DALAM ERA GLOBALISASI

APA ITU GLOBALISASI
Satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara.

APA ITU KEMERDEKAAN
Membebaskan diri daripada cengkaman kuasa seterusnya berusaha bangkit sebagai bangsa bermaruah.

Setiap tahun rakyat Malysia akan menyambut Hari Kemerdekaan dan sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini akan berlangsung pada hari esok bersamaan dengan 16 September 2011 bersempena dengan Hari Malaysia. Namun persoalanya adakah kita benar-benar merdeka di era globalisasi ini...?

Secara umumnya, rakyat Malaysia hanya merdeka atas nama sahaja, tetapi tidak merdeka dalam pelbagai aspek, khususnya dalam era globalisasi ini. Sebagai contoh, rakyat Malaysia tersepit dengan pemikiran dan pandangan orang barat, rata-rata mereka yang mempunyai kelulusan yang tinggi takut untuk mengeluarkan idea dan hujah masing-masing khususnya di persada antarabangsa. Mereka hanya mampu mendengar dan mengikut sahaja.

Di samping itu, budaya turut menjadi persoalan dalam isu globaliasasi di negara yang sudah 54 tahun mengecapi kemerdekaan, sebagai contoh  budaya fesyen, bahasa dan hiburan. Rata-rata generasi kini tidak mahu melepaskan peluang untuk mengikut trend yang dibawa oleh orang eropah. Antara fesyen pakaian yang digemari diseluruh dunia adalah seperti seluar Jean Levis, Pierre Cardin dan Yves Saint Laurent. Sekiranya mereka tidak mengikuti fesyen seolah-olah mereka masih hidup dibawah tempurung. Rakyat Malaysia juga segan untuk mempertahankan pemakaian baju kurung untuk kehidupan seharian mereka, mereka hanya memakai baju kurung dan baju melayu apabila menyambut hari raya dan menghadiri majlis keramaian sahaja.

Benarkah Malaysia sudah merdeka sepenuhnya...? Selamat Hari Raya dan Selamat Menyambut Hari Malaysia....1 MALAYSIA TRANSFORMASI BERJAYA RAKYAT SEJAHTERA....
Wednesday, 14 September 2011

Pengenalan Diri

Saya pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan pelajar tahun 3 dari Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran yang mengambil program Sains Pembangunan. Salah satu kursus yang saya ambil dalam semester ini adalah kursus Globalisasi dan Pembangunan Negara. Tujuan saya membuat blog ini adalah bertujuan untuk memenuhi kursus ini. Di samping itu, blog ini juga akan membincang dan mengupas tentang isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi dan pembangunan negara.

Akhir kata, saya berharap anda semua memberi sokongan yang padu kepada saya dengan memberi pandangan dan pendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan globalisasi dan pembangunan negara di setiap ruangan yang disediakan dari semasa ke semasa. Sokongan anda amat saya hargai. Sekian terima kasih.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...