Search This Blog

Sunday, 9 October 2011

Strategi Menangani Globalisasi dan Persaingan

Bagi menangani globalisasi dan persaingan, banyak bergantung kepada keupayaan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan maklumat. Di antara competencies yang perlu ada pada setiap pengurus adalah:

 one act could be the difference

a) Global awareness
Pengurus mesti mempunyai pengetahuan dan maklumat tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dunia. Manager also must be able to make sense of the  complexity prevailing in the world arena. This is only possible if we are mindful of the changes. Mindlessness and focus on routine will take us on where. Oleh itu, pengurus perlu mempunyai competitive mind iaitu mempunyai keupayaan untuk bersaing serta mempunyai visi mengenai standard-standard apa yang hendak dikecapi. 

b) International strategies
Seorang pengurus mestilah mempunyai visi untuk masa hadapan yang jelas. Hal ini demikian bahawa bagi membentuk strategi-strategi persaingan yang baik, pengurus mestilah mempunyai satu bentuk frame of mind supaya pendekatan yang diambil adalah tepat. Tambahan lagi, banyak keputusan yang perlu dibuat dalam pelbagai situasi dimana time pressure are important.

c) International negotiation skills
Seorang pengurus mestilah mempunyai kemahiran dalam perundingan di peringkat antarabangsa. Melalui kemahiran ini, kita dapat memastikan organisasi dan negara mendapat faedah, sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran dalam perundingan sudah tentu pihak lain akan mengambil kesempatan serta mendapat lebih faedah daripada apa yang kita perolehi.

d) Internationa marketing
Mempunyai pengetahuan serta kefahaman yang mendalam mengenai kaedah yang diamalkan dalam pasaran yang berbentuk global. Hal ini demikian bahawa syarikat-syarikat yang bertaraf dunia mengambil pendekatan pemasaran yang agresif seperti pengiklanan, melobi, kaedah pemasaran terus dan jaminan selepas penjualan (warranties). Oleh itu, pengurus mestilah mempunyai keupayaan untuk terus mencari pasaran-pasaran serta berupaya menarik para pelabur baru.

e) International Finance
Seseorang pengurus perlu memahami serta mempunyai kebolehan untuk menggunakan kesempatan dan peluang yang boleh diperolehi daripada pasaran kewangan antarabangsa. Hal ini bertujuan kerana pengurus perlu memahami mekanisma tertentu seperti exchange rate, pengurusan cash flow dan pengurusan sumber kewangan terutama sekali diperingkat antarabangsa.

 f) Cultural empathy
Globalisasi dalam perdagangan antarabangsa memerlukan pengurus beinteraksi dengan banyak pihak dari pelbagai latarbelakang budaya. Oleh itu, pengurus mestilah mampu memahami pelbagai budaya yang berlainan. Oleh itu, kemahiran dalam bahasa-bahasa asing memberi kelebihan kepada pengurus. Syarikat-syarikat terkemuka di Amerika Syarikat sebagai contoh, menetapkan dasar bahawa pengawai-pegawai yang akan berkhidmat di luar negara mesti mengikut kursus-kursus khas bagi membiasakan mereka dengan latarbelakang dan keadaan politik, sosial dan budaya negara berkenaan.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...